Roboty na wysokości

Wszystkie roboty na wysokości wiążą się z dużym ryzykiem utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu. Ważne jest jednak to, aby ryzyko to minimalizować. Skrupulatne i dokładne działania, które prowadzimy, są stosowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników oraz osób postronnych gdy wykonujemy usługi wysokościowe znajdujące się w naszej ofercie. Wiemy doskonale, że alpinizm przemysłowy to zawód trudny i wymagający, który wiąże się z wieloma zagrożeniami. Zatrudniając nas, minimalizujesz jednocześnie zagrożenie i ryzyko związane z pracami na wysokościach. C-14, to wyłącznie doświadczeni alpiniści przemysłowi, którzy dzięki wysokiej inteligencji doskonale wiedzą jak ważne jest właściwe zabezpieczenie terenu oraz przygotowanie się do pracy. To natomiast jest gwarantem naszego bezpieczeństwa i Państwa komfortu psychicznego. Zapraszamy do współpracy a wcześniej kontaktu w celu wyceny.