Bezpieczeństwo

Firma C-14 szczególnie dba o bezpieczeństwo przeprowadzanych prac. W związku z tym zatrudnia wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, odpowiedni kurs BHP, duże doświadczenie w posługiwaniu się technikami linowymi, poświadczone również odpowiednim certyfikatem IRATA lub OTDL.
Dbając o bezpieczeństwo nasze przedsiębiorstwo korzysta wyłącznie ze sprzętu najwyższej klasy, spełniającego wymagania adekwatnych norm, np. jak : PN-EN 1891A, PN-EN 361 i 358, PN-EN 397 i 12492. Ponad to firma posiadamy najróżniejsze certyfikaty specjalistyczne jak np.: Kurs przepalacza gazowego, uprawnienia spawalnicze czy na montaż rusztowań.
To wszystko poświadcza najwyższy stopień naszego profesjonalizmu w posługiwaniu się narzędziami pracy jak również technikami dostępu linowego i najwyższą dbałość o bezpieczeństwo, na światowym poziomie.
Dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przejawia się na każdym etapie naszej pracy. Poczynając od planu pracy, omówienie wszelkich jej etapów, przygotowanie sprzętu oraz jego sprawdzenie, poprzez zabezpieczenie strefy pracy, budowę stanowisk alpinistycznych, wykonanie zejścia alpinistycznego,
profesjonalne wykonanie wszelkich operacji linowych aż po bezpieczny demontaż systemu asekuracyjno-roboczego.